English ?????????

Максимално качество и ефективност с най-ниски производствени разходи..

Още с появата си на пазара, преди 30 години, ERSA Рефлоу спояващите пещи установяват индустриалния стандарт за висок клас машини от този вид...

Селективно спояване от лидера на световния пазар..

Върхова технология и модулен дизайн отговарящи на най-високите изисквания за гъвкавост и производителност, съвпадащи с почти всеки бюджет.

МАШИНИ ЗА ЗАПОЯВАНЕ

РЕФЛОУ СПОЯВАНЕ
СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ
КОНВЕНЦИОНАЛНО СПОЯВАНЕ
СТЕНСИЛ ПРИНТЕРИ

СТАНЦИИ ЗА ЗАПОЯВАНЕ РЕМОНТ И ИНСПЕКЦИЯ

СИСТЕМИ ЗА РЕМОНТ
СИСТЕМИ ЗА ИНСПЕКЦИЯ СТАНЦИИ ЗА ЗАПОЯВАНЕ
ПОЯЛНИЦИ
СПОЯВАЩИ ВАНИ
АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ
НАКРАЙНИЦИ И АКСЕСОАРИ

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАПОЯВАНЕ

СПОЯВАЩА ПАСТА
ТИНОЛИ
ФЛЮС

МАШИНИ ЗА ИНСПЕКЦИЯ

АВТОМАТИЧНА ОПТИЧНА ИНСПЕКЦИЯ РЕНТГЕНОВА ИНСПЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ НА СПОЯВАЩА ПАСТА