English ?????????

РЕФЛОУ СПОЯВАНЕ

Максимално качество и ефективност с най-ниски производствени разходи..

Още с появата си на пазара, преди 30 години, ERSA Рефлоу спояващите пещи установяват индустриалния стандарт за висок клас Рефлоу пещи. Настоящата серия HOTFLOW4 характеризира марката с 25% спестявания в общата енергия и с 20% намалена консумация на Азот. Флагманът Ersa HOTFLOW 4/26 предлага 26 зони и процесна дължина повече от 7 метра. Най-малката Рефлоу пещ HOTFLOW 4/8 достига осем зони и процесна дължина 3,26 метра.

 

csm_Ersa-EXOS-10-26

HOTFLOW EXOS 10/26 VACUUM

 • Конвейер от 4 отделни части (входящ, подгряващ, вакуум, охлаждащ) с опция за двоен конвейер
 • Перфектна синхронизация между отделните сегменти, благодарение на сензорно-контролиран конвейер, без нужда от входен конвейер
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на технологичен газ с пиролиза
 • Мониторинг и контрол на остатъчния кислород, ниска консумация на N2
 • Частично интегрирана вакуумна помпа на отделен модулен носител за лесна и бърза поддръжка
 • Софтуер за генериране на температурни профили
 • Ниска консумация на енергия при непрекъсната работа
 • Оптимална работа на машината благодарение на бързото отстраняване на конвейерния модул във вакуумния модул
 • Auto Profiler за офлайн и бързо генериране на температурни профили 
 • Лесен за поддръжка и обслужване ролков конвейр без смазване във вакуумния модул
 • Оптимален достъп до вакуумната камера чрез повдигащ блок отгоре
 • Оптимални температурни профили чрез средно вълнови излъчватели във вакуумния модул
 • Иновативна система за почистване SMART ELEMENTS®

csm_Ersa_HOTFLOW_4-26_fbfeb0d20f

HOTFLOW 4/26

 • Рефлоу спояваща пещ с изключителни термални характеристики и отличен баланс на енергия
 • Индивидуално регулиране на процесните зони чрез енергийно оптимизирани  мотори 
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ с пиролиза 
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Софтуер за генериране на температурни профили
 • Възможност за няколко конвейерни системи (1-4), 1x фиксирани, 3x променливи
 • Термично невидим централен съпорт 
 • Ниска консумация на енергия при непрекъсната работа
 • Патентована конвейерна система със захващане за гъвкави платки
 • Auto Profiler за офлайн и бързо генериране на температурни профили 

 

Ersa-HOTFLOW-4-20

HOTFLOW 4/20

 • Рефлоу спояваща пещ с изключителни термални характеристики и отличен баланс на енергия
 • Индивидуално регулиране на процесните зони чрез енергийно оптимизирани  мотори 
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ с пиролиза
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Софтуер за генериране на температурни профили
 • Възможност за няколко конвейерни системи (1-4), 1x фиксирани, 3x променливи
 • Термично невидим централен съпорт 
 • Ниска консумация на енергия при непрекъсната работа
 • Патентована конвейерна система със захващане за гъвкави платки
 • Auto Profiler за офлайн и бързо генериране на температурни профили

 

csm_Ersa-HOTFLOW-4-14_2e035411d5

HOTFLOW 4/14

 • Рефлоу спояваща пещ с изключителни термални характеристики и отличен баланс на енергия
 • Индивидуално регулиране на процесните зони чрез енергийно оптимизирани  мотори 
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ с пиролиза
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Софтуер за генериране на температурни профили
 • Възможност за няколко конвейерни системи (1-4), 1x фиксирани, 3x променливи
 • Термично невидим централен съпорт 
 • Ниска консумация на енергия при непрекъсната работа
 • Патентована конвейерна система със захващане за гъвкави платки
 • Auto Profiler за офлайн и бързо генериране на температурни профили

csm_HOTFLOW_4-8_8409c4ebb0

HOTFLOW 4/8

 • Високо ефективните компактна Рефлоу машина 
 • Многоетапно охлаждане, вътрешно и външно
 • Ефективен система за почистване на процесния газ
 • Ниска консумация на N2
 • Auto Profiler за бързо генериране на профил
 • Възможност за няколко конвейерни системи
 • Термично невидим централен съпорт 
 • Ниска консумация на енергия при непрекъсната работа
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Патентована конвейерна система със захващане за гъвкави платки
 • Енергийно оптимизирани мотори с вградени честотни преобразуватели

Ersa_HOTFLOW3-20_reflow_soldering_machine

HOTFLOW 3/20

 • Отличен трансфер на температурата с най разнообразни приложения в асемблирането
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ниска консумация на енергия чрез интелигентно управление на енергията
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ
 • “On the fly” поддръжка за увеличаване на работните часове на машината
 • Възможност за няколко конвейерни системи (1-4 конвейера)
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Ersa Auto Profiler за бързо генериране на температурен профил

Ersa_HOTFLOW3-20e_reflow_soldering_machine

HOTFLOW 3/20е

 • Отличен трансфер на температурата с най разнообразни приложения в асемблирането
 • Ценово ориентирана Рефлоу машина
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ниска консумация на енергия чрез интелигентно управление на енергията
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ
 • “On the fly” поддръжка за увеличаване на работните часове на машината
 • Еденична/Двойна конвейерна система
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Ersa Auto Profiler за бързо генериране на температурен профил

 

Ersa_HOTFLOW3-14_reflow_soldering_machine

HOTFLOW 3/14

 • Отличен трансфер на температурата с най разнообразни приложения в асемблирането
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ниска консумация на енергия чрез интелигентно управление на енергията
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ
 • “On the fly” поддръжка за увеличаване на работните часове на машината
 • Възможност за няколко конвейерни системи (1-4 конвейера)
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Ersa Auto Profiler за бързо генериране на температурен профил

Ersa_HOTFLOW3-14e_reflow_soldering_machine

HOTFLOW 3/14е

 • Отличен трансфер на температурата с най разнообразни приложения в асемблирането
 • Ценово ориентирана Рефлоу машина
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ниска консумация на енергия чрез интелигентно управление на енергията
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ
 • “On the fly” поддръжка за увеличаване на работните часове на машината
 • Еденична/Двойна конвейерна система
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Ersa Auto Profiler за бързо генериране на температурен профил