English ?????????

РЕФЛОУ СПОЯВАНЕ

Максимално качество и ефективност с най-ниски производствени разходи..

Още с появата си на пазара, преди 30 години, ERSA Рефлоу спояващите пещи установяват индустриалния стандарт за висок клас Рефлоу пещи. Настоящата серия HOTFLOW4 характеризира марката с 25% спестявания в общата енергия и с 20% намалена консумация на Азот.

 

csm_Ersa-EXOS-10-26

HOTFLOW EXOS 10/26 VACUUM

 • Конвейер от 4 отделни части (входящ, подгряващ, вакуум, охлаждащ) с опция за двоен конвейер
 • Перфектна синхронизация между отделните сегменти, благодарение на сензорно-контролиран конвейер, без нужда от входен конвейер
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на технологичен газ с пиролиза
 • Мониторинг и контрол на остатъчния кислород, ниска консумация на N2
 • Частично интегрирана вакуумна помпа на отделен модулен носител за лесна и бърза поддръжка
 • Софтуер за генериране на температурни профили
 • Ниска консумация на енергия при непрекъсната работа
 • Оптимална работа на машината благодарение на бързото отстраняване на конвейерния модул във вакуумния модул
 • Auto Profiler за офлайн и бързо генериране на температурни профили 
 • Лесен за поддръжка и обслужване ролков конвейр без смазване във вакуумния модул
 • Оптимален достъп до вакуумната камера чрез повдигащ блок отгоре
 • Оптимални температурни профили чрез средно вълнови излъчватели във вакуумния модул
 • Иновативна система за почистване SMART ELEMENTS®

HOTFLOW THREE

HOTFLOW THREE

 • SMART CONDENSATION UNIT
 • SMART PYROLYSIS CLEANER
 • Лесен за поддръжка и обслужване
 • По-дълги интервали за обслужване поради иновативната 3 степенна система за почистване SMART ELEMENTS®
 • По-висока продуктивност при ниска консумация на енергия.
 • SMART CONVECTION POWER UNIT (SCPU®)
 • Възможност за няколко конвейерни системи (1-4), 1x фиксирани, 3x променливи
 • Термично невидим централен съпорт  

 

HOTFLOW 4-20

HOTFLOW 4

 • Рефлоу спояваща пещ с изключителни термални характеристики и отличен баланс на енергия
 • Индивидуално регулиране на процесните зони чрез енергийно оптимизирани  мотори 
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ с пиролиза
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Софтуер за генериране на температурни профили
 • Възможност за няколко конвейерни системи (1-4), 1x фиксирани, 3x променливи
 • Патентована конвейерна система със захващане за гъвкави платки
 • Auto Profiler за офлайн и бързо генериране на температурни профили

 

Ersa_HOTFLOW3-20_reflow_soldering_machine

HOTFLOW 3

 • Отличен трансфер на температурата с най разнообразни приложения в асемблирането
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ниска консумация на енергия чрез интелигентно управление на енергията
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • Многостепенно почистване на процесния газ
 • “On the fly” поддръжка за увеличаване на работните часове на машината
 • Възможност за няколко конвейерни системи (1-4 конвейера)
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Ersa Auto Profiler за бързо генериране на температурен профил

HOTFLOW 314e

HOTFLOW 3 е

 • Ценово ориентирана Рефлоу машина
 • Отличен трансфер на температурата с най разнообразни приложения в асемблирането
 • Мониторинг и контрол на останалия кислород, ниска консумация на N2
 • Ниска консумация на енергия чрез интелигентно управление на енергията
 • Многостепенно контролирано охлаждане
 • “On the fly” поддръжка за увеличаване на работните часове на машината
 • Ersa Process Control софтуер (EPC)
 • Ersa Auto Profiler за бързо генериране на температурен профил