English ?????????

МАШИНИ ЗА ЗАПОЯВАНЕ

Максимално качество и ефективност с най-ниски производствени разходи..

Още с появата си на пазара, преди 30 години, ERSA Рефлоу спояващите пещи установяват индустриалния стандарт за висок клас Рефлоу пещи. Настоящата серия HOTFLOW4 характеризира марката с 25% спестявания в общата енергия и с 20% намалена консумация на Азот.

“Best in Class” машини за Селективно Спояване от лидера на световния пазар

Върхова технология и модулен дизайн отговарящи на най-високите изисквания за гъвкавост и производителност, които също така съвпадат с почти всеки бюджет. Със своята серия от машини за Селективно Спояване, VERSAFLOW, ECOCELL,  ECOSELECT, SMARTFLOW и най-новата VERSAFLOW ONE, ERSA предлага оптимални решения за всички изисквания.

 

 

csm_Ersa_HOTFLOW_4-26_fbfeb0d20f

Машини за Рефлоу Спояване

 • HOTFLOW EXOS 10/26 VACUUM
 • HOTFLOW 4
 • HOTFLOW 3
 • HOTFLOW 3 e

 

Ersa4

Машини за Селективно Спояване

 • VERSAFLOW ONE
 • VERSAFLOW 4/55
 • VERSAFLOW 3/45
 • SMARTFLOW 2020
 • ECOCELL
 • ECOSELECT 4
 • ECOSELECT 1

 

POWERFLOW PRO