English ?????????

КОНВЕНЦИОНАЛНО СПОЯВАНЕ

“Best in Class” Машини за Спойка Вълна с ниски експлоатационни разходи

POWERFLOW ULTRA  е машина за спойка вълна в пълен Азотен тунел разработена специално за овладяване на предизвикателствата на безоловното спояване. Тя предлага значително икономии в размер на повече от 90% при оперативните си разходи. Машината работи с платки с широчина до 400мм и предлага гъвкави решение за подргяване ( средно вълново ИЧ, конвекция, късовълново ИЧ както и горно конвекционално). При нужда, стандартната подгряваща зона от 1,8м може да се увеличи до 2,4 или 3,0 м. Благодарение на своите оптимизирани спояващи дюзи, дефектите при спояване могат да се намалят значително.

 

Ersa_POWERFLOW-N2_wave_solder_machine

POWERFLOW ULTRA

 • Изключителна стабилност на процеса дори при максимално натоварване
 • Прецизно и икономично флюсиране посредством възможността за програмиране на зони за флюсиране
 • Модулна подгряващия конфигурация за гъвкава и възпроизводим топлинен трансфер
 • Идеална комбинация на дюзите за всички изисквания на приложенията
 • По дълго запазване на чистотата поради непрекъснатото почистване на технологичния газ
 • Енергийно ефективна и с ниски разходи чрез интелигентно подгряване и алгоритми за контрол на азота
 • Лесна поддръжка вследствие на отличният достъп до всички части на системата 
 • Здрава, издръжлива конвейерна система с автоматично смазване на веригата за тежки режими на експлоатация
 • Интерфейс с индивидуална проследимост за прозрачни производствени процеси
 • Универсална интеграция в съществуващите периферни устройства

Ersa_POWERFLOW-e-N2_wave_soldering_system

POWERFLOW PRO

 • Компактна и оптимизирана спойка вълна под азотна среда в пълен тунел с бърза възвръщаемост на инвестициите
 • Прецизно и икономично флюсиране посредством възможността за програмиране на зони за флюсиране
 • Външен флюсиращ модул с отделна аспирационна система, отделена от процесния тунел
 • Модулна подгряващия конфигурация за гъвкава и възпроизводим топлинен трансфер
 • Идеална комбинация на дюзите за всички изисквания на приложенията
 • Здрава, издръжлива конвейерна система с автоматично смазване на веригата за тежки режими на експлоатация
 • Изолиран, затворен процесен тунел произведен от неръждаема стомана повишава енергийната ефективност 
 • Интелигентен азотен контрол осигурява оптимизирана консумация на азот и ефективност на разходите 
 • Компютърно управление за управление на програмите за запояване и документиране на прецесните параметри
 • Универсална интеграция в съществуващите периферни устройства

Ersa_ETC330_wave_soldering_system

ETS 330

 • Компактна машина за спойка вълна предназначена за промишлено производство с малки до средни обеми на производство
 • Инлайн система с двойна вълна с максимална работна широчина от 330 мм. и функция за баркод
 • Презизно и икономично флюсиране, чрез дефиниране на зона спрей зона
 • Мощно подгряване с дължина от 900мм. защитено чрез керамично стъкло.
 • Допълнителна и програмируема продължителност на престоя в подгряващата зона за продукти които изискват повече топлинна енергия 
 • Идеална комбинация на дюзите за всички изисквания на приложенията
 • Здрава, издръжлива конвейерна система с подсиленни носачи за рамки
 • Модерно управление с графичен потребителски интерфейс и touch-screen
 • Автоматично подгряване със седмичен часовник
 • Голям набор от програми за запояване с възможност за запаметяване до 99 различни програми 

Ersa_ETS_250_wave_solder_machine

ETS250

 • Компактна машина за спойка вълна предназначена за промишлено производство с малки до средни обеми на производство
 • Инлайн система с двойна вълна с максимална работна широчина от 250 мм.
 • Презизно и икономично флюсиране, чрез дефиниране на зона спрей зона
 • Мощно подгряване с дължина от 800мм. защитено чрез керамично стъкло
 • Programmable prolongation of preheat time through stopping the board over the preheating unit
 • Идеална комбинация на дюзите за всички изисквания на приложенията
 • Здрава, издръжлива конвейерна система с вградени удължение на входа и изхода
 • Модерно управление с графичен потребителски интерфейс и touch-screen
 • Автоматично подгряване със седмичен часовник
 • Голям набор от програми за запояване с възможност за запаметяване до 99 различни програми